+420 222 539 539
Po - Pá: 8 – 22 hod., So - Ne: 9 – 22 hod

Památky v okolí - APARTMANREVUCA

 • Rímskokatolícky kostol Zvestovania P. Márie

  Rímskokatolícky kostol Zvestovania P. Márie

  Chyžné, 525774

  (ve vzdálenosti 6,5 km od APARTMANREVUCA)

  Raně gotický kostel z přelomu 13. a 14. stol., zbarokizovaný v r. 1845. Dochována původní gotická okna v presbytáři a gotický lomený portál v jižní části lodi. Uvnitř svatyně gotické nástěnné malby z 2. poloviny 14. stol., cenný křídlový oltář a sousoší Zvěstování P. Marie pocházející z počátku 16. stol. od Mistra Pavla z Levoče a pozdně barokní kazatelna z poloviny 18. stol. U kostela stojí samostatná dřevěná zvonice ze 17. stol. Národní kulturní památka.
 • Zrúcanina hradu Muráň

  Zrúcanina hradu Muráň

  Muráň, 525987

  (ve vzdálenosti 8,2 km od APARTMANREVUCA)

  Zříceniny královského hradu postaveného jako ochrana cesty z Gemeru do Liptova ve 13. stol. V první polovině 15. stol. byl přestavěn a po obsazení Jiskrovci zde bylo velké shromaždiště. V této době měl hrad jedno nádvoří s palácem a kaplí a množstvím obytných hospodářských budov. R. 1621 přestavěn a v dobách povstání dobyt císařskými vojsky. V 18. stol. dvakrát vyhořel a stal se neobyvatelným. Gotická vstupní věž s kamenným sedadlem. Na severovýchodní straně opevnění bylo několik kruhových bašt, na západní hranolových. V jedné z nich byl výtah. Zříceniny jsou volně přístupné.
 • Drevený a kamenný hrad v Jelšave

  Drevený a kamenný hrad v Jelšave

  Jelšava, 525791

  (ve vzdálenosti 11,1 km od APARTMANREVUCA)

  Původně renesanční Koháryiovský kaštiel přestavěný ze staršího hradu a klasicistně upravený v letech 1796-1801. Trojkřídlý objekt s nárožními věžemi a tympanonem zdobeným reliéfy v průčelí, v současné době chátrá.
 • Zrúcanina hradu Tisovec

  Zrúcanina hradu Tisovec

  Tisovec, 515680

  (ve vzdálenosti 12,9 km od APARTMANREVUCA)

  Zbytky zaniklého strážního hradu leží na kopci Hradová. Založen byl pravděpodobně ve 2. polovině 13. stol. V polovině 15. stol. byl dobyt vojsky Jana Jiskry, od kterého vydobyl hrad zpět král Matej Korvín. Koncem 16. stol., po vytlačení Turků, ztratil hrad svůj význam a noví majitelé se o něj přestali starat. Po potlačení Thőkőlyho povstání byl hrad císařskými vojsky zbořen, takže dodnes nemáme úplnou představu, jak mohl vypadat. Zbytky hradu jsou volně přístupné.
 • Evanjelický kostol

  Evanjelický kostol

  Ochtiná, 526053

  (ve vzdálenosti 15,3 km od APARTMANREVUCA)

  Původně románský jednolodní kostel z 1. poloviny 13. stol. upravený goticky v letech 1342-47 a rozšířen o boční loď s hvězdicovou klenbou v polovině 15. stol.
 • Ochtinská aragonitová jaskyňa

  Ochtinská aragonitová jaskyňa

  Ochtiná, 526053

  (ve vzdálenosti 15,4 km od APARTMANREVUCA)

  Jeskyně vznikla působením atmosférických vod v prvohorním krystalickém vápenci starém více než 400 miliónů let. Náhodně objevena r. 1954, v r. 1972 zpřístupněna. Rozmanitá aragonitová výzdoba světového významu. Aragonit vzniká v místech se stálým mikroklimatem, z vodních roztoků bohatých na hořčík, mangan a železo. Tři typy krystalů různého stáří. Nejstarší, mléčně zakalené ledvinovité útvary staré 120-140 tisíc let, nejrozšířenější prostřední generace stará asi 14 000 let, trsové či keříčkové útvary tvořené několik decimetrů dlouhými jehlicemi a různě formovanými helikty. Nejmladší krystaly se tvoří na sedimentech jako malé vějířky. Jeskyně zpřístupněna v celé délce 300 m. Od r. 1996 národní přírodní památka, v r. 1995 zapsána na seznam UNESCO.

 • Rímskokatolícky kostol sv. Margity

  Rímskokatolícky kostol sv. Margity

  Šivetice, 526304

  (ve vzdálenosti 16,2 km od APARTMANREVUCA)

  Románský hřbitovní kostelík z 1. poloviny 13. stol., původně románská rotunda. Uvnitř vzácné pozůstatky nástěnných maleb z počátku 14. stol a cenný barokní inventář. U kostela zděná barokní zvonice z r. 1750. Národní kulturní památka.
 • Evanjelický kostol

  Evanjelický kostol

  Koceľovce, 525847

  (ve vzdálenosti 16,6 km od APARTMANREVUCA)

  Gotický kostel z 1. poloviny 14. stol. Nástěnné malby na křížové klenbě a obvodovém zdivu z konce 14. stol. Zařízení převážně barokní, oltář, kazatelna a kamenná křtitelnice ze 2. poloviny 17. stol. Cenné železné gotické dveře do sakristie ze 14. stol. a raně renesanční dveře ze začátku 16. stol. vedoucí z arkádové chodby do kostela.
 • Zrúcanina Štítník

  Zrúcanina Štítník

  Štítnik, 526312

  (ve vzdálenosti 18,1 km od APARTMANREVUCA)

  Zřícenina nížinného vodního hradu z r. 1432, postaveného na obranu proti tureckým nájezdům. V letech 1580-85 byl objekt renesančně přestavěn. Bylo zesíleno opevnění dělovými baštami a do věže umístěna pozorovatelna. Za stavovského povstání byl natolik poškozen, že se dnes již nedá s určitostí říci, jak původně vypadal. Až v průběhu 18. stol. bylo opraveno západní křídlo se dvěma baštami a ve století 19. bylo přestavěno na obytnou kúrii. Dnes je využívá zemědělské učiliště. Do dnešní doby se ještě dochovala jihovýchodní bašta s terasou, na místě jižního křídla vznikla začátkem 19. stol. kamenná zeď s velkou bránou.
 • Evanjelický kostol

  Evanjelický kostol

  Štítnik, 526312

  (ve vzdálenosti 18,2 km od APARTMANREVUCA)

  Kostel postavený jako trojlodní bazilika ve 14. stol. Dochováno obvodové zdivo západní části lodě a sakristie. V 2. polovině 15. stol. stavba rozšířena a doplněna mohutnou věží. V interiéru cenné nástěnné malby, nejstarší jsou ze 14. stol. a jsou inspirovány díly italských mistrů.
 • Evanjelický kostol

  Evanjelický kostol

  Kyjatice, 515116

  (ve vzdálenosti 18,9 km od APARTMANREVUCA)

  Velmi cenný, původně románsko-gotický kostel vybudovaný koncem 13. stol., v 15. stol. přestavěný a r. 1637 upravený renesančně. Ve východní části presbytáře dochována původní románská okna. Uvnitř svatyně na stěnách pozůstatky gotických maleb, gotická kamenná křtitelnice, renesanční malovaný kazetový strop a oltář. Národní kulturní památka.
 • Evanjelický kostol

  Evanjelický kostol

  Kraskovo, 515086

  (ve vzdálenosti 22,5 km od APARTMANREVUCA)

  Původně raně gotický kostel postavený koncem 13. stol. na místě starší románské svatyně. V 15. stol. upravovaný a v 19. stol. rekonstruovaný. Uvnitř svatyně cenné gotické nástěnné malby ze 14. stol. a kamenná křtitelnice z období vzniku kostela. Ostatní zařízení je ze 17. a 18. stol. Ke kostelu patří dřevěná renesanční zvonice z poloviny 17. stol.
 • Zrúcanina hradu Drienok

  Zrúcanina hradu Drienok

  Drienčany, 514659

  (ve vzdálenosti 22,6 km od APARTMANREVUCA)

  Nepatrné zbytky hradu leží na vrchu Rúbaň . Postavili ho patrně ve 2. polovině 13. stol. a zanikl v 15. stol. Hrad se skládal z kamenného hradu, dřevohliněného předhradí a opevnění. Do dnešní doby se zachovaly pouze zbytky základů. Je přístupný
 • Kostol Všetkých Svätých

  Kostol Všetkých Svätých

  Henckovce, 525723

  (ve vzdálenosti 23,1 km od APARTMANREVUCA)

  Původně raně gotický kostel vybudovaný v 1. polovině 13. stol., obnovený po požáru v r. 1900. V 17. stol. opevněn kamennou zdí se střílnami. V interiéru cenná kazatelna z 18. stol.
 • Evanjelický kostol

  Evanjelický kostol

  Rimavská Baňa, 515426

  (ve vzdálenosti 23,3 km od APARTMANREVUCA)

  Původně románský kostel ze 13. stol. později upravený goticky a v r. 1783 obnovený. Na stěnách presbytáře a severní straně lodi cenné gotické malby ze 14. stol. Zařízení je převážně barokní kromě raně gotické kamenné křtitelnice. Malovaný kazetový strop je z doby obnovy kostela. Národní kulturní památka.
 • Evanjelický kostol

  Evanjelický kostol

  Gočovo, 525707

  (ve vzdálenosti 23,5 km od APARTMANREVUCA)

  Barokně-klasicistní kostel postavený v letech 1780-90 a na počátku 19. stol. doplněný věží. V interiéru barokní dřevěný oltář z r. 1761, pravděpodobně zhotoven žáky Mistra Pavla z Levoče, barokní kazatelna z poloviny 18. stol., lavice z poloviny 18. stol. zdobené ornamenty s rostlinnými motivy, gotický kalich ze 16. stol. a barokní křtitelnice z konce 18. stol. Pamětní tabule na zdi kostela připomíná zdejšího rodáka K. I. Haláta (1923-2000), prvního slovenského evangelického misionáře.
 • Dobšinská ľadová jaskyňa

  Dobšinská ľadová jaskyňa

  Dobšiná, 525634

  (ve vzdálenosti 25,5 km od APARTMANREVUCA)

  Jedna z nejvýznamnějších ledových jeskyní v celosvětovém měřítku, národní památkou vyhlášena r. 1964, v r. 2000 zapsána na seznam UNESCO. Vznikla na třech vývojových patrech ve vápencích střednětriasového původu. Celý komplex je 1 438 m dlouhý a 112 m hluboký. Hlavní částí je velká dutina klesající do hloubky 70 m. Led který ji z větší části vyplňuje vytváří samostatné prostory (Velká sieň, Ruffínyho koridor, Prízemie). Sintrová výzdoba v horní, nezaledněné části (Kvapľová a Biela sieň, Severná chodba). Ve spodních partiích teploty celoročně pod bodem mrazu. Zalednění tvoří podlahový led, ledové sloupy a ledopády o celkovém objemu 110 100 m³ a celkové rozloze 9 772 m². Největší hloubka ledu ve Velké síni je 26,5 m. Jeskyně objevena r. 1870, veřejnosti otevřena r. 1871. Délka prohlídkového okruhu je 475 m. Výskyt 12 druhů netopýra.

 • Reformačný kostol

  Reformačný kostol

  Plešivec, 526096

  (ve vzdálenosti 25,9 km od APARTMANREVUCA)

  Gotický kostel z r. 1320 v místě starší svatyně ze 13. stol. Koncem 14. a začátkem 15. stol rozšířen a dále několikrát upravován. Uvnitř pozůstatky gotických nástěnných maleb, fresky Poslední večeře a Ukřižování pocházejí od italských autorů z období kolem r. 1350. Podél západní stěny dřevěná protestantská empora z r. 1629 s malovaným kazetovým parapetem. Pohřební kaple rodu Bebekovců z konce 15. stol. V kapli dochována kamenná okna s pozdně gotickými kružbami a sedlový portál s dekorativním ostěním. Ke svatyni patří samostatná barokně-klasicistní zvonice se třemi zvony.
 • Zrúcanina hradu v Plešivci

  Zrúcanina hradu v Plešivci

  Plešivec, 526096

  (ve vzdálenosti 25,9 km od APARTMANREVUCA)

  Zbytky hradu jsou přímo v obci 12 km od maďarských hranic. Jednalo se o opevněný objekt, který pravděpodobně sloužil k výběru mýta. Obec i hrad patřili Bebekovcům. Patřil k obranné soustavě protitureckých hradů. R. 1558 vyhořel. Spojenectví Juraje Bebeka s Turky bylo hradu osudné a r. 1567 byl na panovníkův rozkaz dobyt a zbourán. V dnešní době ruiny jako hrad nevypadají. Zachovalo se pouze torzo nároží budovy, areál hradu je zastavěný rodinnými domky.
 • Zrúcanina hradu Blh

  Zrúcanina hradu Blh

  Veľký Blh, 515744

  (ve vzdálenosti 26,4 km od APARTMANREVUCA)

  Nad obcí Velký Blh jsou pozůstatky středověkého hradu z 1. poloviny 14. stol. Ve 2. polovině 15. stol. ho ovládali husité. V polovině 17. stol. patřil rodu Vešelényiů, kteří ho nechali opevnit. Po potlačení povstání začátkem 18. stol. byl zbořen císařskými vojsky.
 • Reformovaný kostol

  Reformovaný kostol

  Bohúňovo, 525553

  (ve vzdálenosti 27,2 km od APARTMANREVUCA)

  Pozdně gotický kostel, během své historie několikrát upravovaný. U kostela kaple ze začátku 20. stol. Na její zdi pamětní deska k uctění obětí světových válek.

 • Kaštieľ Mariássyovcov

  Kaštieľ Mariássyovcov

  Rožňava, 525529

  (ve vzdálenosti 28,4 km od APARTMANREVUCA)

  Barokní kaštiel z r. 1729. Budova s mansardovou střechou je v současnosti využívána pro potřeby Státního archivu.
 • Zámok Betliar

  Zámok Betliar

  Kaštieľna 6, Betliar, 525545

  (ve vzdálenosti 28,7 km od APARTMANREVUCA)

  Lovecký kaštiel, původně gotická kúrie z 15. stol. Před polovinou 17. stol. pozdně renesančně upraven, změněna celková dispozice objektu. V letech 1792-95 upraven klasicistně. Z konce 19. stol. pochází současná historizující podoba se čtyřmi nárožními věžemi a rizalitem v průčelí. V interiéru expozice zaměřená na dobový život šlechty v 18. a 19. stol., historická knihovna z 18. stol. a sbírka zbraní. Anglický park založený koncem 18. stol. má 81 ha a stojí v něm mnoho romantických staveb, umělé zříceniny a jeskyně, bývalá knihovna ve tvaru rotundy, rybník a umělý vodopád. V hospodářských budovách infocentrum, výstavní místnosti, ubytovací a stravovací zařízení. Celý areál je celoročně veřejnosti přístupný.
 • Gombasecká jaskyňa

  Gombasecká jaskyňa

  Slavec, 526266

  (ve vzdálenosti 29,0 km od APARTMANREVUCA)

  Jeskyně puklinovo-říčního typu ve střednětriasových vápencích. Krásná krápníková a sintrová výzdoba. Raritou jsou sněhobílá sintrová brčka. Jeskynní systém má celkovou délku 1 525 m a byl objeven r. 1951 rožňavskými jeskyňáři. V r. 1955 byl veřejnosti zpřístupněna 285 m dlouhá prohlídková trasa. Od r. 1968 se kvůli blahodárným mikroklimatickým podmínkám využívá ke speleoterapii. Národní přírodní památka vyhlášená v r. 1972, v r. 1995 zařazena na seznam světového dědictví UNESCO.

 • Zrúcanina Gemerský hrad

  Zrúcanina Gemerský hrad

  Gemer, 514721

  (ve vzdálenosti 29,9 km od APARTMANREVUCA)

  V terénu sotva znatelné zbytky středověkého hradu ze 12. stol., který stával na návrší severně od obce na místě staršího slovanského hradiště. Ve 14. stol. patřil králi, v 15. stol. ho obsadili Jiskrovci. Definitivně pobořen v dobách tureckých výpadů v 16. stol. Místo je volně přístupné.
 • Strážna veža Rožňava

  Strážna veža Rožňava

  Rožňava, 525529

  (ve vzdálenosti 30,4 km od APARTMANREVUCA)

  Renesanční strážní věž se nachází uprostřed náměstí v Rožňavě. Věž postavili na místě starší gotické radnice během hrozby od Turků v letech 1643-1654. Věž je 36,5 m vysoká a v minulosti byla víckrát upravovaná. Plnila důležitou strážní funkci.
 • Zrúcanina hradu Sobôtka

  Zrúcanina hradu Sobôtka

  Rimavská Sobota, 514462

  (ve vzdálenosti 34,0 km od APARTMANREVUCA)

  Zbytky hradu ležící na pravém břehu Rimavy. Tuto pevnost dal postavit Jan Jiskra z Brandýsa. R. 1460 byla zničena, r. 1555 na ruinách staré pevnosti postavili Turci svůj nejseverněji položený hrad. Tehdy se skládal z vnitřního hradu s obrannými věžemi spojenými hradbami a vnějšího hradu, ke kterému patřily dvě brány, bastion, bašta a v jižní části stála mešita s minaretem. Ještě několikrát byl dobyt i opuštěn jak křesťany, tak i Turky. Poslední zmínka je z r. 1609, kdy opět patřil Turkům. Po skončení bojů ztratil svůj význam a zpustl. V současnosti nejsou viditelné žádné nadzemní známky bývalé protiturecké a posléze turecké pevnosti. Místo je volně přístupné.
 • Evanjelický kostol

  Evanjelický kostol

  Rimavská Sobota, 514462

  (ve vzdálenosti 34,0 km od APARTMANREVUCA)

  Klasicistní kostel z konce 18. stol.
 • Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa

  Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa

  Rimavská Sobota, 514462

  (ve vzdálenosti 34,1 km od APARTMANREVUCA)

  Původně gotický kostel přestavěný klasicistně v letech 1774-90. V interiéru pozdně barokní zařízení, nástropní malby z konce 18. stol a vzácný oltářní obraz Stětí Jana Křtitele od V. Fischera.
 • Reformovaný kostol

  Reformovaný kostol

  Rimavská Sobota, 514462

  (ve vzdálenosti 34,2 km od APARTMANREVUCA)

  Klasicistní kostel postavený koncem 18. stol.

 • Čiernohronská železnica

  Čiernohronská železnica

  Hlavná 56, Čierny Balog, 508527

  (ve vzdálenosti 34,6 km od APARTMANREVUCA)

  Těžba a zpracování dřeva patřilo od nepaměti k hlavním zdrojům obživy obyvatel slovenských hor. Začátkem minulého století však kapacita i kvalita dopravy přestávala stačit. Proto vznikla i Čiernohronská lesní železnice s délkou trati 10,4 Km. Dnes už neslouží svým účelům, ale díky nadšencům, kterým se tento unikát podařilo zachránit, slouží tato trať turistům.
 • Jaskyňa Domica

  Jaskyňa Domica

  Kečovo, 525821

  (ve vzdálenosti 34,6 km od APARTMANREVUCA)

  Jeskynní komplex vytvořily podzemní říčky Styx a Domický potok ve světlých střednětriasových vápencích ve třech vývojových patrech. Systém dlouhý 5 800 m navazuje na jeskyni Baradla v Maďarsku a propojuje se s jeskyní Čertova diera na západní straně. Tvoří jej horizontální chodby a velké dómy (Gotický, Zrúcený, Kvetnica, Dóm indických pagód aj.). Vzácná sintrová výzdoba, pagodovité stalagmity, cibulovité stalaktity a kaskádovitá jezírka. Jeskynní systém byl objeven v r. 1926, zpřístupněny dva okruhy v celkové délce 1 315 m. V rámci prohlídky plavba po podzemní řece Styx. Četné archeologické nálezy z doby bukovohorské kultury v mladší době kamenné. Šídla, oštěpy a jiné kostěné předměty, 35 tisíc let starý hrot oštěpu. Vyskytuje se zde 16 druhů netopýrů. Národní přírodní památka od r. 1972, v r. 1995 zapsána na seznam UNESCO.

 • Kečovo, 525821

  (ve vzdálenosti 34,6 km od APARTMANREVUCA)

 • Evanjelický kostol

  Evanjelický kostol

  Žíp, 515841

  (ve vzdálenosti 35,9 km od APARTMANREVUCA)

  Kostel s románským jádrem, ve 14. stol. goticky přestavěn, další úpravy v letech 1755 a 1820. Dochovány fragmenty fresek, deskový strop zdobený malovanými ornamenty, protestantská dřevěná empora. Národní kulturní památka.
 • Rímskokatolícky kostol sv. Jana Krstiteľa

  Rímskokatolícky kostol sv. Jana Krstiteľa

  Rimavské Janovce, 515469

  (ve vzdálenosti 38,3 km od APARTMANREVUCA)

  Původně románská bazilika postavená ve 12. stol., s výrazným dvouvěžovým západním průčelím. Dnešní vzhled dostal kostel po požáru v r. 1857. V interiéru ikonografická výzdoba.
 • Zrúcanina hradu Sokolí Kameň

  Zrúcanina hradu Sokolí Kameň

  Silická Jablonica, 526240

  (ve vzdálenosti 38,6 km od APARTMANREVUCA)

  Pozůstatky příkopů a valů středověkého strážního hrádku na konci doliny Sokolího potoka. Nedaleko se nachází Zbojnická jeskyně. Okolí Sokolího potoka je přírodní rezervací.
 • Kostol sv. Vavrinca

  Kostol sv. Vavrinca

  Hrabušice, 526592

  (ve vzdálenosti 38,9 km od APARTMANREVUCA)

  Původně románský kostel z poloviny 13. stol., ve 14. a začátkem 15. stol. goticky rozšířený. V r. 1782 zaklenut pruskými klenbami. V presbytáři a kapli dochovány původní gotické klenby, románský jižní portál. Cenný pozdně gotický křídlový oltář z let 1516-20.
 • Zrúcanina hradu Hodejov

  Zrúcanina hradu Hodejov

  Hodejov, 514837

  (ve vzdálenosti 43,4 km od APARTMANREVUCA)

  Nepatrné zbytky hradu nad stejnojmennou obcí. Poprvé je zmiňován r. 1281 v souvislosti s povstáním palatina. V polovině 15. stol. se ho neúspěšně pokoušeli dobýt bratříci. Dalších sto let měnil často majitele, až ho r. 1571 dobyli Turci a vyhodili do povětří. Dnes je hradní vrch zarostlý a prakticky nepřístupný.
 • Zrúcanina hradu Kapla

  Zrúcanina hradu Kapla

  Širkovce, 515639

  (ve vzdálenosti 43,6 km od APARTMANREVUCA)

  Zbytky středověkého hradu založeného ve 13. stol. rodem Lorántffy, kterému s malými přestávkami patřil až do 17. stol., kdy rod vymřel. Toto období se dá označit za zánik hradu, protože další majitelé se o něj nestarali. Dnes jsou patrné zbytky obranného valu, v jehož jihozápadní části se nachází vstup a nad ním velká štítová hradba, která chránila horní hrad. Volně přístupný.
 • Rímskokatolícky kostol Nanebovzatia P. Márie

  Rímskokatolícky kostol Nanebovzatia P. Márie

  Spišská Nová Ves, 526355

  (ve vzdálenosti 43,8 km od APARTMANREVUCA)

  Gotická trojlodní bazilika postavená na základech původní románské stavby v 2. polovině 13. stol. Začátkem 16. stol. postavena původní gotická věž. V letech 1886-87 novogotická přestavba, v r. 1893 dokončena nová věž která je nejvyšší kostelní věží na Slovensku (87 m). Dochovaný cenný gotický portál na jižní straně kostela, v interiéru několik gotických deskových maleb a plastik, sousoší „Ukřižování“- gotický kříž se dvěma postavami z dílny Mistra Pavla z Levoče, v boční kapli největší barokní kříž v oblasti Spiše z 18. stol.
 • Markušovský hrad

  Markušovský hrad

  Markušovce, 543331

  (ve vzdálenosti 45,2 km od APARTMANREVUCA)

  Částečně zachovalá a zastřešená ruina gotického hradu se nachází přímo v obci. Založen byl r. 1284. Původním jádrem hradu byla obytná strážní věž v samostatném opevnění. Na přelomu 15. a 16. stol. dal hrad přestavět a rozšířit Štefan Mariássy. Koncem 17. stol. vyhořel, posléze byl zrekonstruován, o čemž svědčí nápis na paláci. Od 18. stol. přestal být využíván. Dnes jsou vchody zazděny a přístupný je na požádání.
 • Liptovský Hrádok

  Liptovský Hrádok

  Liptovský Hrádok, 510726

  (ve vzdálenosti 48,9 km od APARTMANREVUCA)

  Zřícenina původně nížinného hradu a spojeného zámečku u řeky Belá poprvé zmiňovaný ve 14. stol. Postavený kolem strážní věže kvůli ochraně povážské cesty. R. 1433 se ho zmocnili husité a od té doby se vystřídalo mnoho majitelů. V letech 1600-03 přestavba dolního hradu na zámek a opevnění. R. 1803 vyhořel a později opravený jen zámek. Hrad i zámek jsou v soukromých rukách (restaurace, ubytování). Zřícenina je přístupná na požádání.
 • Tatranská Polianka

  Tatranská Polianka

  Vysoké Tatry, 560103

  (ve vzdálenosti 49,1 km od APARTMANREVUCA)

  Malá osada na hlavní cestě pod Vysokými Tatrami, na křižovatce se silničkou z Gerlachova. Začíná zde zelená turistická značka vedoucí na Tatranskou magistrálu. Polianka je ideálním výchozím bodem pro výlet do Velické doliny a jednou ze zastávek  známé tatranské "električky".

  Osadu založili rolníci kolem roku 1888 za účelem léčebných pobytů a tomuto účelu slouží dodnes. Koncem 19. století se díky lékaři Michalu Guhrovi místní ústav přeorientoval na léčbu tuberkulózy a léčil se tu i známý básník Jiří Wolker, jehož jméno dnes ústav nese.